Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

hanu - Thituyensinh.ican.vn

Đại học Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

March 10, 2022 |

Năm 2022, trường Đại học Hà Nội tăng 205 chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm 2021.

TT Đối tượng tuyển sinh Tỷ lệ chỉ tiêu Tiêu chí Điều kiện 1 Điều kiện 2

Kết quả bài … Chi tiết

Cơ hội trúng tuyển HANU rộng mở với teen 2k4

February 11, 2022 |

2k4 yêu thích HANU chú ý: Xét điểm các kỳ thi riêng sẽ chiếm đến 15% chỉ tiêu của Đại học Hà Nội năm 2022!

Năm 2022, bên cạnh những phương thức xét tuyển truyền thống, trường Đại học … Chi tiết