Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tốt nghiệp THPT 2021: Làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp như thế nào?

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định vè trình tự thủ tục cũng như điều kiện tốt nghiệp đối với thí sinh. Vậy làm thủ tục xét đặc cách ra sao? Những điều kiện nào để được xét đặc cách tốt nghiệp?

Ảnh minh họa

Xem thêm: Lần thứ 3 ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo lùi lịch thi đánh giá năng lực 2021

1. Quy trình xét đặc cách tốt nghiệp ra sao?

Theo Quyết định số 1584 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ này, trình tự thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT gồm:

+ Thí sinh nộp hồ sơ xét đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trường đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận, chuyển giao hồ sợ đặc cách cho sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Hội đông xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ vào hồ sơ thí sinh đã nộp và quy định tại khoản 1, 2 điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp gồm:

– Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

– Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm), hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

– Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi;

– Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

3. Những trường hợp nào được xét đặc cách tốt nghiệp THPT?

Trường hợp 1: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất trước ngày thi (không quá 10 ngày) hoặc trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Thí sinh phải xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 từ khá trở lên.

Trường hợp 2: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng bị tai bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất sau khi đã dự thi ít nhất 1 bài thi và không thể tiếp tục dự thi các bài thi còn lại. Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp phải đạt từ 5 điểm trở lên, xếp loại học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin tức mới nhất