Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tốt nghiệp THPT 2021: Lịch thi đợt 2 (dự kiến)

Vào ngày 14/7/2021, trong buổi họp trực tuyến với các Sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh chưa dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. 

Xem thêm: Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các môn (Chính thức)

Chủ trì tại cuộc họp là thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ – Trường ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sau khi các Sở Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự kiến về thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT đợi 2 sẽ vào các ngày 5, 6, 7/8. Chi tiết như sau: Buổi ngày 5/8 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, ngày 6 và 7/8 thí sinh tham gia dự thi.

Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian dự kiến, trong thời gian tới các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về tình hình dịch bệnh của địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiến hành các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ và ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để đưa ra quyết định chính thức.

Lịch thi dự kiến chi tiết như sau:

Ngày Buổi Bài thi/môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
05/08/2021
Sáng 08h00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
Chiều 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
06/08/2021
Sáng Ngữ văn 120 phút 07giờ 30 07 giờ 35
Chiều Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
07/07/2021
Sáng
Bài thi KHTN
Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
Bài thi KHXH
Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30

Về công tác tổ chức thi, mỗi sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập làm một hội đồng thi (giữ các địa phương có thể ghép thành một hội đồng thi như năm 2020).

Về công tác in sao đề, đối với những hội đồng có ít thí sinh đăng ký dự thi, Bộ sẽ xem xét hỗ trợ đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)