Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Trường Đại học nào sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội?

Bất ngờ chưa 2k4: ít nhất 25 trường đại học sẽ tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi riêng của ĐHQG HN đó!

Danh sách các trường đại học sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL)  của ĐHQGHN năm 2022 (liên tục cập nhật):

1. Đại học Quốc gia Hà Nội (các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc…)

2. Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng

3. Đại học Huế (các trường, khoa thuộc ĐH Huế)

4. Đại học Thái Nguyên (các trường, khoa thuộc ĐH Thái Nguyên)

II. Các trường đại học

1. Trường Đại học Ngoại thương

2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Trường Đại học Thương mại

4. Học Viện Ngân hàng

5. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

6. Trường Đại học Tài nguyên Môi trường

7. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

8. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

9. Trường Đại học Tân Trào

10. Trường Đại học Phenikaa

11. Học viện Toà án

12. Trường Đại học Hồng Đức

13. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

14. Trường Đại học Lao động – Xã hội

15. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

16. Trường Đại học Thủ đô

17. Trường Đại học Hùng Vương

18. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

19. Trường Đại học Vinh

20. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

21. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

22. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

23. Trường Đại học Điện lực

Nguồn: Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội