Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2022: Danh sách tất cả các trường công bố điểm chuẩn học bạ và Đánh giá năng lực

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển điểm học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực. Dưới đây là danh sách tất cả các trường và điểm chuẩn xét học bạ tương ứng (nội dung được cập nhật mới nhất ngày 25/8/2021).

diem-chuan-hoc-ba

Điểm học bạ các trường đại học

(Nội dung vẫn đang được cập nhật…)

Thông tin điểm xét học bạ 2022 của các trường đại học

STT Tên trường Điểm chuẩn Link điểm chuẩn
1
Đại Học Nguyễn Tất Thành
HB
ĐGNL
2
ĐH Dân lập Văn Lang
HB
ĐGNL
3 Đại Học Kinh Tế TPHCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tphcm
4 Đại Học Ngân Hàng TPHCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngan-hang-tphcm
5 Giao thông vận tải HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-bac
6 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang
7 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang
9 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang
10 Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang
11 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang
12 Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang
13 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm
14 Đại Học Mở TPHCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-tphcm
15 Đại học Thái Bình Dương HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thai-binh-duong
16 Đại học Công Nghệ TPHCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-tphcm
17 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm
18 Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi
19 Đại học Công nghệ Miền Đông HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-mien-dong
20 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-binh-duong
21 Đại học Hạ Long HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-long
22 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kien-truc-ha-noi
23 Đại học Mỏ – Địa chất HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-dia-chat
24 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen
25 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thuy-loi-co-so-1
26
Học Viện Hàng Không Việt Nam
HB
27 ĐGNL
28 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue
29 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
30 Đại Học Phenikaa HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phenikaa
31 Đại Học Tây Nguyên HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tay-nguyen
32 Đại Học Sư Phạm Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
33 Đại Học Công Nghiệp TPHCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-tphcm
34 Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-ha-noi
35 Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-phia-nam
36 Khoa Y – Đại học Quốc Gia TPHCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-y-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
37
Đại Học Tài Chính Marketing
HB
ĐGNL
38 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm
39 Đại học Kiếm Sát Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kiem-sat-ha-noi
40 Đại học Dân lập Phương Đông HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-phuong-dong
41 Đại học Đại Nam HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dai-nam/
42 Đại Học Y Dược Cần Thơ TNTHPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-can-tho/
43
Đại học Đà Lạt
HB
44 ĐGNL
45 Đại học Thành Đô HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thanh-do
46 Đại Học Gia Định HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-gia-dinh
47 Đại học Kiên Giang HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kien-giang
48 Học viện Tòa án HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-toa-an
49 Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
50 Đại học Bách Khoa TPHCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
51 Đại Học Luật Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-ha-noi/
52 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
53 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2/
54 Đại học Dược Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
55 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
56 Học Viện Phụ Nữ Việt Nam HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-phu-nu-viet-nam
57 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
58 Đại học An Giang HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-an-giang
59
Đại học Nông Lâm Bắc Giang
HB
TN THPT
60 Đại Học Hà Tĩnh HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-tinh
61 Đại học Khánh Hòa HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khanh-hoa/
62 Đại học Sư Phạm – Đại học Huế HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue/
63 ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep/
64 Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội ĐGNL https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
65 Đại Học Điều Dưỡng Nam Định HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh/
66 Đại Học Đồng Nai HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-nai/
67 Đại Học Quảng Nam HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-quang-nam/
68 Đại Học Bạc Liêu HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bac-lieu/
69 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Thái Nguyên HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dai-hoc-thai-nguyen
70 Đại Học Y Tế Công Cộng HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-te-cong-cong
71 Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh
72 Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong
73 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen
74 Học Viện Cán Bộ TP.HCM TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-can-bo-tphcm
75 Đại học Y khoa Vinh TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-khoa-vinh
76 Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-quang-ninh
77 Trường Đại học Lâm nghiệp HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-lam-nghiep-co-so-1
78 Đại học Thủ đô Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thu-do-ha-noi
79 ĐH Công nghệ Giao thông vận tải HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai
80 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac
81 Đại Học Tôn Đức Thắng HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ton-duc-thang/
82 Điểm thi trường Đại Học Đông Đô HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-do/
83 ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-xay-dung-mien-trung
84 Đại học Thái Bình HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thai-binh
86 ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh
87 Điểm thi trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen/
89 Đại học Điện Lực HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dien-luc
90 ĐH Tài chính – Kế toán HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tai-chinh-ke-toan
91 Trường Du lịch – ĐH Huế HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-du-lich-dai-hoc-hue
92 Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi
93 Học viện Chính sách và Phát triển HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien
94 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh/
95 ĐẠI HỌC SAO ĐỎ HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-sao-do/
96
Đại học thương mại
HB
97 TN THPT
98 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-nam/
99 Đại học Hải Phòng HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hai-phong/
100 Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen/
101 Đại học Tiền Giang HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tien-giang/
102 Đại học Công nghệ Đồng Nai HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai/
103 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kien-truc-da-nang/
104 Đại Học Cần Thơ HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-can-tho/
105 Đại học Võ Trường Toản HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-vo-truong-toan/
106 Đại học Cửu Long HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cuu-long/
107 Đại Học Đồng Tháp HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-thap
108 Đại Học Hòa Bình HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hoa-binh
109 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TP.HCM HB+ TN THPT https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
110 Đại học Quảng Bình HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-quang-binh
111 Đại học Thủ Dầu Một HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thu-dau-mot/
112 Đại học Xây dựng miền Tây HB https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-xay-dung-mien-tay

Trên đây là thông tin và danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ. Chúc sĩ tử vào trường đại học mà mình yêu thích.