Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2021: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển kết hợp của ĐH Thương Mại

Từ ngày 22/5/2021, ĐH Thương Mại bắt đầu mở hệ thống đăng ký xét tuyển đối với phương thức kết hợp. Nhằm tránh những sai sót trong đăng ký xét tuyển, dưới đây là hướng dẫn đăng ký xét tuyển của ĐH Thương Mại:

Bước 1. Đăng ký tài khoản:

Thí sinh vào web: xettuyenkethop.tmu.edu.vn để đăng ký tài khoản đăng nhập vào hệ thống. (Ảnh 1)

Lưu ý: Thí sinh đăng ký bằng email của mình, mật khẩu thí sinh tự đặt. Sau khi đăng ký xong hệ thống sẽ gửi mail về thông tin tài khoản và mật khẩu để thí sinh dễ dàng ghi nhớ.

Ảnh 1

Bước 2. Lựa chọn hình thức xét tuyển kết hợp, thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức như ảnh 2:

Ảnh 2

Bước 3. Điền thông tin đăng ký xét tuyển theo các mục trong phiếu đăng ký xét tuyển (Ảnh 3):

Ảnh 3

Bước 4. Nộp hồ sơ xét tuyển:

Sau khi điền hết các thông tin được yêu cầu trong phiếu, thí sinh nộp hồ sơ bằng cách click chọn “nộp hồ sơ xét tuyển (minh chứng)” để nộp hồ sơ. (Ảnh 4)

Ảnh 4

Bước 5. In phiếu:

Sau khi nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh nhớ in Phiếu đăng ký xét tuyển, ký xác nhận, chụp (scan) Phiếu đăng ký xét tuyển nộp cùng hồ sơ xét tuyển theo đúng hướng dẫn. (Ảnh 5).

Ảnh 5

Tin tức mới nhất